นัดหมายเข้าศูนย์บริการ

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า MG สามารถนัดหมายก่อนนำรถเข้ารับบริการได้ โดยผ่านแบบฟอร์มนัดหมายเข้าศูนย์บริการ จำเป็นต้องกรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย (*)

ชื่อ-นามสกุล(*)

เบอร์โทร(*)

อีเมล์(*)

Line ID

รุ่นรถ(*)

เลขทะเบียน(*)

ระบุเลขไมล์ปัจจุบัน(*)

วันที่ประสงค์รับบริการ(*)

สาขาที่จะเข้ารับบริการ(*)

ให้ติดต่อกลับวันที่(*)

เวลา (*)

   นัดหมายเพื่อ(*)

เช็คระยะตามกำหนด
เปลี่ยนอะไหล่
แจ้งปัญหาอื่นๆ ( โปรดระบุ )

คลิกเพื่อยืนยันการนัดหมายผ่าน Call Center

หมายเหตุ
• กรุณานำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
• หากลูกค้าไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ ทางบริษัทฯ ขอสละสิทธิ์การนัดหมายคิว
• สอบถามเพิ่มเติม Call Center: 074 801 888