ฝ่ายบริการหลังการขาย

MG LUXURY GROUP

ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์เอ็มจี เรามีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านบริการที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกการแจ้งซ่อมและดูแลรถของท่านจนส่งมอบรถเมื่อเสร็จขั้นตอนการบริการ มีเจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ พร้อมด้วยช่างผู้ชำนาญการพร้อมรับงานแก้ไขปัญหารถและการบำรุงรักษาตามระยะทาง มีฝ่ายอะไหล่ที่เตรียมพร้อมบริการอะไหล่แท้ และอุปกรณ์ตกแต่งรองรับทุกงานบริการของรถเอ็มจีทุกคัน

บริการหลังการขาย

เรามีศูนย์บริการที่มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือ บุคลากร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดในการเข้ามาใช้การบริการตามมาตรฐานรถยนต์ MG ที่ได้กำหนดไว้มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การนัดหมาย การต้อนรับ การปฏิบัติงาน การควบคุมคุณภาพ การส่งมอบ และการติดตามผล