• 08.00 น. - 18.00 น.
  • 88 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
  • 074-801-888
  • 074-801-886
  • mgmkt.luxuryhatyai.lb@gmail.com
  • www.facebook.com/MGLuxuryHatyai